1. B615/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.I a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – înregistrat la Senat pt. dezbatere

2. B612/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.119 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii – înregistrat la Senat pt. dezbatere

3. B607/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – înregistrat la Senat pt. dezbatere

4. B599/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea lit.a) alin.(2) art.32 din Ordonanţa urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – înregistrat la Senat pt. dezbatere

5. B597/2023 – Propunere legislativă pentru completarea art.16 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – înregistrat la Senat pt. dezbatere

6. B591/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea art.23 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice – înregistrat la Senat pt. dezbatere

7. B556/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri modificarea şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare – înregistrat la Senat pt. dezbatere

8. B540/2023 – Propunere legislativă privind modificarea Ordonanţei nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor – înregistrat la Senat pt. dezbatere

9. B47/2023 – Propunere legislativă privind serviciile profesionale efectuate de avocat în format electronic – retras de către iniţiator

10. L584/2023 – Propunere legislativă pentru stabilirea unor măsuri în vederea implementării programului „Primul Monument Restaurat" – în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

11. L583/2023 – Propunere legislativă pentru completarea O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ – în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

12. L579/2023 – Propunere legislativă pentru completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2021 privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

13. L573/2023 – Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea audiovizualului nr.504/2002, precum şi pentru completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea – în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

14. L565/2023 – Propunere legislativă privind reglementarea unor măsuri cu privire la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război – în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

15. L563/2023 – Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 – respins de ambele Camere

16. L557/2023 – Propunere legislativă pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de băuturi energizante de către populație – în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

17. L529/2023 – Propunere legislativă pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

18. L524/2023 – Propunere legislativă privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale şi prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea – în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

19. L518/2023 – Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului – trimis la Cameră pentru dezbatere

20. L436/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului – trimis la Cameră pentru dezbatere

21. L394/2023 – Propunere legislativă privind instituirea Schemei de Certificare Voluntară „De Origine România - DOR” – trimis la Cameră pentru dezbatere

22. L389/2023 – Propunere legislativă privind completarea Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – trimis la Cameră pentru dezbatere

23. L383/2023 – Propunere legislativă pentru completarea art.5 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune – în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

24. L377/2023 – Propunere legislativă privind înființarea fondului de asistență tehnică și financiară pentru dezvoltare destinat autorităților publice locale din Republica Moldova – trimis la Cameră pentru dezbatere

25. L350/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea art.70 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale – trimis la Cameră pentru dezbatere

26. L276/2023 – Propunere legislativă pentru instituirea Programul Naţional de Scoatere din Pericol a Patrimoniului Cultural Imobil şi modificarea art.51(3 indice 1) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice – trimis la Cameră pentru dezbatere

27. L262/2023 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii – a devenit Legea nr.241/20.07.2023 publicatã în M.O. nr.673/21.07.2023

28. L261/2023 – Propunere legislativă pentru completarea art.291 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – trimis la Cameră pentru dezbatere

29. L258/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99 din 29 august 2000 (republicată) privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Legea nr.650 din 7 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr.914 din 16 decembrie 2002 – trimis la Cameră pentru dezbatere

30. L252/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea art.22 din Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului

31. L233/2023 – Propunere legislativă privind accesul cu prioritate pentru femei însărcinate sau persoane însoţite de copii cu vârsta pană la 5 ani – a devenit Legea nr.280/18.10.2023 publicatã în M.O. nr.944/19.10.2023

32. L232/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 2 al articolului 2 din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.110/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – trimis la Cameră pentru dezbatere

33. L220/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal – trimis la Cameră pentru dezbatere

34. L218/2023 – Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță – trimis la Cameră pentru dezbatere

35. L200/2023 – Propunere legislativă pentru înființarea și funcționarea Punctelor Gastronomice Locale – trimis la Cameră pentru dezbatere

36. L193/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – trimis la Cameră pentru dezbatere

37. L163/2023 – Propunere legislativă privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei şi al transporturilor – a devenit Legea nr.237/19.07.2023 publicatã în M.O. nr.669/20.07.2023

38. L138/2023 – Propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii – trimis la Cameră pentru dezbatere

39. L120/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea art.224 alin.(1) lit.a) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – trimis la Cameră pentru dezbatere

40. L98/2023 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.198/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice

41. L90/2023 – Propunere legislativă privind scutirea unităților administrativ-teritoriale de la plata unor taxe și tarife pentru proiecte de interes public – în lucru, la comisiile permanente ale Senatului

42. L82/2023 – Propunere legislativă pentru adoptarea unor măsuri în domeniul achizițiilor publice – trimis la Cameră pentru dezbatere

43. L81/2023 – Propunere legislativă pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 – a devenit Legea nr.138/24.05.2023 publicatã în M.O. nr.461/26.05.2023

44. L80/2023 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale publicată în Monitorul Oficial al României nr.618 din 18 iulie 2006 – trimis la promulgare

45. L53/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea art.117 din Legea fondului funciar nr.18/1991 – trimis la Cameră pentru dezbatere

46. L41/2023 – Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – trimis la Cameră pentru dezbatere

47. L40/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale – retras de către iniţiator

48. L39/2023 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.107/1996 a apelor, cu modificările şi completările ulterioare – retras de către iniţiator

49. L37/2023 – Propunere legislativă pentru completarea art.29 din Legea nr.504/2002 a audiovizualului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea – trimis la Cameră pentru dezbatere

50. L860/2022 – Propunere legislativă pentru aprobarea unor măsuri privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare

51. L818/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii gradului de digitalizare a serviciilor consulare – trimis la Cameră pentru dezbatere

52. L793/2022 – Propunere legislativă privind completarea Legii nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale – a devenit Legea nr.250/21.07.2023 publicatã în M.O. nr.678/24.07.2023

53. L768/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii incluziunii financiare – trimis la Cameră pentru dezbatere

54. L767/2022 – Propunere legislativă privind lanțul scurt de aprovizionare – trimis la Cameră pentru dezbatere

55. L765/2022 – Propunere legislativă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de legume - fructe şi cartofi – a devenit Legea nr.170/14.06.2029 publicatã în M.O. nr.532/15.06.2023

56. L754/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Anexei nr.I a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare – trimis la Cameră pentru dezbatere

57. L738/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal – retras de către iniţiator

58. L718/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea art.289 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ – trimis la Cameră pentru dezbatere

59. L717/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, precum şi pentru modificarea articolului 23 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – a devenit Legea nr.247/20.07.2023 publicatã în M.O. nr. 673/21.07.2023

60. L716/2022 – Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 11 Iulie ca „Ziua Prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii"

61. L715/2022 – Propunere legislativă privind plata unei contribuţii financiare voluntare a României pentru susţinerea Muzeului Victimelor Comunismului din Washington DC – a devenit Legea nr.30/10.01.2023 publicatã în M.O. nr.30/11.01.2023

62. L685/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie – retras de către iniţiator

63. L679/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr.554/2004 – a devenit Legea nr.102/13.04.2023 publicatã în M.O. nr.322/18.04.2023

64. L669/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.100 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal – trimis la Cameră pentru dezbatere

65. L638/2022 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul judiciar – a devenit Legea nr.3/03.01.2023 publicatã în M.O. nr.3/03.01.2023

66. L521/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat – a devenit Legea nr.32/11.01.2023 publicatã în M.O. nr.36/12.01.2023

67. L513/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea articolului 31, alin.1 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului – a devenit Legea nr.113/09.05.2023 publicatã în M.O. nr.402/10.05.2023

68. L488/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 – a devenit Legea nr.71/29.03.2023 publicatã în M.O. nr.265/30.03.2023

69. L471/2022 – Propunere legislativă pentru prevenirea și combaterea cancerului – a devenit Legea nr.293/03.11.2022 publicatã în M.O. nr.1077/08.11.2022

70. L416/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare – trimis la Cameră pentru dezbatere

71. L398/2022 – Propunere legislativă pentru declararea florii de bujor ca Floare Națională a României – a devenit Legea nr.285/26.10.2022 publicatã în M.O. nr.1041/27.10.2022

72. L375/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2021 privind aprobarea continuării Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat – retras de către iniţiator

73. L353/2022 – Propunere legislativă privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei Naționale de Interoperabilitate – a devenit Legea nr.242/20.07.2022 publicatã în M.O. nr.752/27.07.2022

74. L276/2022 – Propunere legislativă – Legea Pescuitului – trimis la Cameră pentru dezbatere

75. L259/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 – a devenit Legea nr.255/21.07.2022 publicatã în M.O. nr.744/25.07.2022

76. L238/2022 – Propunere legislativă pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 – a devenit Legea nr.200/07.07.2022 publicatã în M.O. nr.682/08.07.2022

77. L237/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea legii nr.514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările și completările ulterioare – a devenit Legea nr.161/31.05.2023 publicatã în M.O. nr.495/07.06.2023

78. L174/2022 – Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.18, din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare – trimis la Cameră pentru dezbatere

79. L160/2022 – Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 – în reexaminare

80. L138/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.11 din Legea nr.51/1991 privind securitatea națională a României – a devenit Legea nr.327/28.11.2022 publicatã în M.O. nr.1146/29.11.2022

81. L128/2022 – Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989 – a devenit Legea nr.259/21.07.2022 publicatã în M.O. nr.744/25.07.2022

82. L98/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 – trimis la Cameră pentru dezbatere

83. L96/2022 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 67 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat – a devenit Legea nr.79/05.04.2023 publicatã în M.O. nr.290/06.04.2023

84. L44/2022 – Propunere legislativă privind actualizarea burselor acordate românilor de pretutindeni – a devenit Legea nr.167/02.06.2022 publicatã în M.O. nr.542/02.06.2022

85. L540/2021 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – a devenit Legea nr.73/30.03.2022 publicatã în M.O. nr.315/31.03.2022

86. L537/2021 – Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ – retras de către iniţiator

87. L536/2021 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România – a devenit Legea nr.211/12.07.2022 publicatã în M.O. nr.698/13.07.2022

88. L535/2021 – Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.219/2015 privind economia socială – respins de Camera decizională

89. L490/2021 – Propunere legislativă privind adoptarea unor măsuri pentru protecția mediului – trimis la Cameră pentru dezbatere

90. L447/2021 – Propunere legislativă pentru completarea alineatului (2) al articolului 94 din Legea educației naționale nr.1/2011 – a devenit Legea nr.10/05.01.2022 publicatã în M.O. nr.20/26.01.2022

91. L374/2021 – Propunere legislativă privind declararea primei zile de duminică din luna iunie ca Ziua Națională a Supraviețuitorilor de Cancer – a devenit Legea nr.18/13.01.2022 publicatã în M.O. nr.45/14.01.2022

92. L359/2021 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate – a devenit Legea nr.24/15.02.2022 publicatã în M.O. nr.156/16.02.2022

93. L358/2021 – Propunere legislativă privind desființarea Academiei Oamenilor de Știință din România – respins de Camera decizională

94. L345/2021 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 și ale Legii nr.169/1997 – trimis la Cameră pentru dezbatere

95. L340/2021 – Propunere legislativă privind instituirea zilei de 26 mai ca ”Ziua Națională a Alegătorului” – trimis la Cameră pentru dezbatere

96. L338/2021 – Propunere legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plata ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii – trimis la Cameră pentru dezbatere

97. L261/2021 – Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică – trimis la Cameră pentru dezbatere

98. L224/2021 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și a altor acte normative – a devenit Legea nr.5/03.01.2023 publicatã în M.O. nr.3/03.01.2023

99. L218/2021 – Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative – a devenit Legea nr.267/09.11.2021 publicatã în M.O. nr.1076/10.11.2021

100. L130/2021 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 – trimis la Cameră pentru dezbatere

101. L68/2021 – Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului național și folosirea sigiliilor cu stema României de către autoritățile și instituțiile publice – a devenit Legea nr.176/19.06.2023 publicatã în M.O. nr. 550/20.06.2023

 


Adrian Hatos folosește cookie-uri pentru o experiență mai bună de navigare. De îndată ce continuați turul, presupunem că acceptați politica privind cookie-urile. Aflați mai multe despre politica de utilizare a cookie-urilor pe care o folosim aici.