Cărțile mele

O nouă carte: Hatos, A. (2020). Resursele culturale și consumul cultural în județul Bihor. Analiza situației la sfârșitul anului 2019. Presa Universitară Clujeană

http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2628.pdf

Caiet-suport pentru cursul și seminarul de Metodologia Cercetării în Științele Sociale, 2018, Presa Universitară Clujeană,  Cluj, ISBN 978‐606‐37‐0464‐2, 80 p., cu Raluca Buhaș

http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/2312.pdf

Volumul bazat pe teza de doctorat, disponibil parțial pe google books.

Colectivism după colectivism? Forme asociative de organizare în agricultura românească de tranziţie: 1990 -2002, 2006, Lumen, Iaşi, ISBN 10 973 -7766-88- 1, 368 p.

Sociologia educaţiei, 2006, Polirom, Iaşi, ISBN 973-46-0082-6, 2006, 250 p. 

Adrian Hatos (coord): Riding the Wave. Social Science Curriculum and Teaching in Higher Education in an Age of Crisis. Ed. Universității din Oradea, Presa Universitară Clujeană, (2015), ISBN 978-606-10-1637-2, 224 p.

Adrian Hatos (coord.): Ghidul Orientativ Sociologie-Asistență Socială pe piața muncii, Ed. Universității din Oradea, Presa Universitară Clujeană, (2015), ISBN 978‐973‐595‐893‐0. 178 p.