Stabilirea prețului de vânzare al locuinţelor A.N.L. pentru tineri, iniţial închiriate

Adresată:    Domnului Attila-Zoltán CSEKE

        Ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației

Din partea: Senator Adrian HATOS

Circumscripția electorală: Nr. 5, BIHOR

Grup parlamentar: PNL

Ședința Senatului din data de: 28 aprilie 2021


Obiectul întrebării: Valoarea de înlocuire pe metru pătrat și metoda de calcul a A.N.L. pentru stabilirea prețului de vânzare al locuinţelor A.N.L. pentru tineri, iniţial închiriate           Stimate Domnule Ministru,


           În urma mai multor solicitări primite din teritoriu, la cabinetul meu parlamentar, de la chiriași ai locuințelor A.N.L., aș dori să vă supun atenției chestiunea prețului de vânzare al locuințelor A.N.L. pentru tineri, inițial închiriate.

           Actuala formulă de calcul a prețului de vânzare al locuințelor A.N.L. determină prețuri care sunt, în cele mai multe localități, cu mult peste prețul de piață al apartamentelor din aceeași categorie, astfel încât vânzarea locuințelor A.N.L. este blocată în majoritatea localităților din țară. Acest fapt generează efecte negative atât pentru primării și A.N.L., cât și pentru tinerii chiriași ai acestor apartamente, care nu pot să le achiziționeze.

           Conform Art. 2 al Ordinului nr. 3.519 din 29 iulie 2020, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, valoarea de înlocuire pe metru pătrat a locuințelor A.N.L., pentru anul 2020, este stabilită la 2.996,00 lei/mp, inclusiv T.V.A.

În ultimii ani, valoarea de înlocuire pe metru pătrat a crescut aproape în mod constant: în 2014, valoarea de înlocuire a fost de 1449,37 lei/mp; în anul 2015 aceasta a crescut cu 16,69%, ajungând astfel la 1691,29 lei/mp; iar în anul 2016 scumpirea a fost de doar 3,94% și anume 1757,88 lei/mp. Au urmat, apoi, doi ani de ușoare scăderi, astfel: o scădere de 8,97% în 2017, ceea ce a dus la o valoare de înlocuire de 1600,20 lei/mp, respectiv o scădere de 1,35% în 2018, valoarea de înlocuire fiind de 1578,57 lei/mp. Anii 2019 și 2020 au venit cu creșteri importante ale valorii de înlocuire: în 2019 creșterea a fost cu 21,40%, valoare de înlocuire fiind stabilită la 1916,42 lei/mp, iar în anul 2020 creșterea a fost de 56,33%, cu o valoare de înlocuire de 2.996,00 lei/mp.

Legea 152/15 iulie 1998 republicată, la Art. 10, alin. (2) lit. (d), stipulează că: „valoarea de vânzare a locuinței se calculează de către autoritățile administrației publice locale și ale sectoarelor municipiului București sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum și de către autoritățile administrației publice centrale din domeniul învățământului, respectiv din domeniul sănătății sau de către unele unități aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorități, potrivit legii, și reprezintă valoarea de înlocuire pe metru pătrat, multiplicată cu suprafața construită efectiv, inclusiv cotele indivize, diminuată cu amortizarea calculată de la data punerii în funcțiune a locuinței, până la data vânzării acesteia (...).”

Astfel că, după metoda de calcul enunțată anterior și ca urmare a creșterii valorii de înlocuire din anul 2020, prețul de cumpărare al unei locuințe A.N.L. ajunge să fie unul foarte mare. În acest sens, vă aducem la cunoștință două cazuri, unul din Municipiul Oradea, iar celălalt din Municipiul Beiuș. Primul caz este cel al unei tinere familii, chiriașă a unui locuințe A.N.L., și anume un apartament cu 2 camere și 58 mp utili, din Municipiul Oradea. Deși locuința are doar 58 de mp utili, această familie ar urma să plătească, de fapt, pentru cei 82 de mp construiți, la care se adaugă și cotele-părți incluse în metoda de calcul a A.N.L., ea ajungând să plătească, prin urmare, pentru 102 mp. Prețul rezultat - de peste 300.000 de lei, ajunge să fie mai mare decât cel al unui apartament cu 2-3 camere dintr-un complex rezidențial privat nou (preț semnificativ mai mare decât prețul de piață al unui apartament similar). Cel de-al doilea caz vizează o familie chiriașă a unei locuințe A.N.L. din Municipiul Beiuș care, pentru un apartament cu 71 de mp utili, ar urma să plătească peste 471.000 de lei în vederea achiziționării acestuia (acest preț este de 4-5 ori mai mare decât valoarea de piață a unui apartament similar).

În consecință, vă rog să precizați, Domnule Ministru:

  1. Care este situația privind vânzarea locuințelor ANL, pentru anul 2020, atât la nivelul județului Bihor, cât și la nivel național, realizată la o valoare de înlocuire de 2.996,00 lei/mp?
  2. Dacă și ce măsuri aveți în vedere, în viitor, privind valoarea de înlocuire pe metru pătrat și metoda de calcul a ANL pentru stabilirea prețului de vânzare al locuinţelor ANL pentru tineri, iniţial închiriate, astfel încât să încurajați vânzarea acestor locuințe?


Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris.

                                                                                               Cu stimă,


                         Adrian HATOS

                                                                                                   Senator PNL

        Circumscripția electorală nr. 5 - BIHOR


Link întrebare: https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20in%20hatos%20326%20b.pdf

Sinteza răspunsurilor primite


În anul 2020, au fost vândute 293 de locuințe A.N.L. pentru tineri la nivel național, dintre care 20 în județul Bihor.

În ceea ce privește modificarea Legii Nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a promovat un proiect de ordonanță de urgență care propune următoarele modificări:

·Repartizarea unei locuințe A.N.L. pentru tineri în termen de 60 luni după împlinirea vârstei de 35 de ani;

·Accesul oricărei categorii de specialiști din sănătate și învățământ la locuințe A.N.L. pentru tineri;

·Reglementarea modului de calcul al chiriei pentru locuințele A.N.L. pentru tineri raportat la valoarea de investiție a construcției, comunicată de A.N.L. la finalizarea lucrărilor de construcții-montaj;

·Reglementarea valorii de vânzare A.N.L. pentru tineri astfel încât să se asigure recuperarea sumelor investite și utilizarea pentru construcția unor noi locuințe; valoarea de investiție se diminuează cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei, calculată în funcție de durata normală de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale și se actualizează cu rata inflației (comunicată de către Institutul Național de Statistică);

·Uniformizarea coeficienților de ponderare în funcție de rangul localităților, fără detalierea subrangurilor stabilite la numărul de populație.


Link răspuns: https://www.senat.ro/PDFIntrebari/b%20r%2028%2004%20hatos%20326%20b.pdf


Modificări legislative privind valoarea de vânzare a locuințelor A.N.L.

Odată cu Hotărârea Nr. 1174 din 28 octombrie 2021 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, s-a înregistrat o reducere a prețurilor de vânzare și chirie A.N.L., după majorările semnificative înregistrate pe parcursul anului 2020.

Legislația actualizată în domeniu prevede că „valoarea de vânzare a locuinței reprezintă valoarea de investiție a locuinței, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiției, calculată în funcție de durata normată de funcționare a clădirii, reținută de autoritățile administrației publice locale, ale sectoarelor municipiului București și/sau centrale și virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea obținută se actualizează cu rata inflației, comunicată de Institutul Național de Statistică, pentru perioada cuprinsă între data punerii în funcțiune a locuinței și data vânzării acesteia, data vânzării fiind considerată data depunerii cererii de achiziționare a locuinței, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare.” (Hotărâre nr. 81 din 26 ianuarie 2023 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001). Valoarea actualizată se ponderează cu coeficientul de ierarhizare a localităților (în funcție de importanța acestora și nivelul de dezvoltare: rangul 0 - capitala României, municipiu de importanță europeană; rangul I - municipii de importanță națională, cu influență potențială la nivel european; rangul II - municipii de importanță interjudețeană, județeană sau cu rol de echilibru în rețeaua de localități; rangul III - orașe; rangul IV - sate reședință de comună; rangul V - sate componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor”, informează actul normativ menționat.


Adrian Hatos folosește cookie-uri pentru o experiență mai bună de navigare. De îndată ce continuați turul, presupunem că acceptați politica privind cookie-urile. Aflați mai multe despre politica de utilizare a cookie-urilor pe care o folosim aici.