Optimizarea procesului de predare a limbii române pentru beneficiarii de protecție internațională

Adresată:   

Doamnei Ligia DECA - Ministrul Educației

Din partea: Senator Adrian HATOS

Circumscripția electorală: Nr. 5, BIHOR

Grup parlamentar: PNL

Ședința Senatului din data de: 26 iunie 2024


Obiectul întrebării: Optimizarea procesului de predare a limbii române pentru beneficiarii de protecție internațională


Stimată Doamnă Ministru,

Doresc să abordez procesul de integrare a beneficiarilor de protecție internațională în societatea românească, cu accent pe necesitatea optimizării metodelor de predare a limbii române. În cadrul procesului complex al integrării socio-culturale, cunoașterea limbii naționale joacă un rol important, facilitând comunicarea eficientă, implicarea civică și parcursul integrării în ansamblu. Datele evidențiază importanța disponibilității unor cursuri de limba română extinse și accesibile tuturor categoriilor, indiferent de vârstă sau nivel de educație. Prin aceste cursuri, se urmărește ca beneficiarii să obțină îmbunătățiri pe mai multe arii esențiale.

Din perspectivă culturală, învățarea limbii române îi va ajuta pe beneficiari să se adapteze mai ușor la noua societate, contribuind la evitarea șocului cultural pe care îl presupune schimbarea țării. În plan profesional, cunoașterea limbii române le va deschide noi oportunități de angajare și dezvoltare a carierei, iar în plan educațional, posibilitatea de a-și îndeplini aspirațiile academice. Pe lângă aceste aspecte, în sfera familială și socială, învățarea limbii române va contribui la creșterea sentimentului de apartenență și reducerea vulnerabilităților sociale cu care se confruntă.

Cu toate acestea, s-au identificat câteva provocări semnificative în procesul de predare a limbii române pentru acești beneficiari. Dintre acestea amintim numărul insuficient de ore de curs finanțate, lipsa profesorilor vorbitori de o limbă maternă sau de o limbă străină utilizată de beneficiari, precum și disponibilitatea limitată a cursurilor în anumite intervale orare.

În vederea depășirii acestor dificultăți și îmbunătățirii procesului de predare și învățare a limbii române, propun următoarele soluții:

  1. Formare continuă pentru profesori – în domeniul predării limbii române ca a doua limbă sau limbă străină, inclusiv strategii specifice pentru a comunica cu cursanții care nu cunosc limba.
  2. Utilizarea resurselor multilingve – materialele didactice traduse în limba maternă a cursanților pot facilita înțelegerea și asimilarea conținutului predat în limba română.
  3. Adoptarea metodelor interactive și comunicative – predarea ar trebui să se bazeze pe metode care încurajează conversația și interacțiunea în limba română, precum jocurile de rol, activitățile în grup și exercițiile practice.
  4. Evaluarea individualizată – profesorii ar trebui să evalueze nivelul de cunoștințe al fiecărui cursant și să adapteze lecțiile în funcție de nevoile individuale.
  5. Colaborarea cu ONG-uri și voluntari – parteneriatele cu ONG-uri și voluntari care cunosc limba română și cultura locală pot oferi sprijin suplimentar în învățarea limbii și în integrarea socială.


Așadar, vă solicit respectuos să analizați aceste propuneri și să îmi răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Aveți în vedere implementarea unor programe de formare continuă pentru profesorii care predau limba română ca a doua limbă sau limbă străină?
  2. Intenționați să colaborați cu organizații non-guvernamentale și voluntari pentru a sprijini procesul de învățare a limbii române pentru beneficiarii de protecție internațională?
  3. Ce măsuri planificați pentru a asigura accesul la cursurile de limba română în intervale orare mai variate, astfel încât să fie mai accesibile femeilor cu copii sau altor categorii vulnerabile?


Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris.


Cu stimă,

Adrian HATOS

Senator PNL

Circumscripția electorală nr. 5 – BIHOR


La această întrebare se așteaptă răspuns.Adrian Hatos folosește cookie-uri pentru o experiență mai bună de navigare. De îndată ce continuați turul, presupunem că acceptați politica privind cookie-urile. Aflați mai multe despre politica de utilizare a cookie-urilor pe care o folosim aici.