Obligativitatea modulului de formare psihopedagogică/masteratului didactic

Adresată:   

Domnului Sorin-Mihai CÎMPEANU - Ministrul Educației

Din partea: Senator Adrian HATOS

Circumscripția electorală: Nr. 5, BIHOR

Grup parlamentar: PNL

Ședința Senatului din data de: 15 septembrie 2021


Obiectul întrebării: Obligativitatea modulului de formare psihopedagogică/masteratului didactic pentru specialiștii angajați ai unor operatori economici, interesați să desfășoare activități didactice în cadrul unităților de învăţământ profesional (inclusiv cel dual) şi tehnic

Stimate Domnule Ministru,


În urma discuțiilor cu mai mulți operatori economici, dar și cu alți factori de decizie, se identifică, cel puţin la nivelul judeţului Bihor, o nevoie de cadre didactice bine calificate pentru a preda în învăţământul profesional şi tehnic. Acolo unde se constată lipsa acestor cadre didactice şi există interes din partea operatorilor economici care sunt implicaţi în sprijinirea învăţământului profesional (inclusiv cel dual) şi tehnic, apreciem că se impune modificarea legislaţiei astfel încât specialiştii în domeniu, angajaţi ai acestor operatori economici, să poată desfăşura şi activitate didactică în şcoli. Actualmente, există numeroşi pensionari ori cadre didactice angajate pe perioadă determinată, care nu cunosc tehnologiile folosite azi pe diversele linii de producţie, fie pentru că nu au lucrat niciodată în alt domeniu, fie pentru că nu au reuşit să ţină pasul cu progresul tehnologic.

În Legea 1/2011, art. 238 prevede următoarele:

„Articolul 238:

1. (1) Studenţii şi absolvenţii de învăţământ superior care optează pentru profesiunea didactică au obligaţia să absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogică de nivel I, respectiv II, acreditate conform legii.”

Prin urmare, ar trebui analizat în ce măsură este oportun să nu fie condiţionaţi de absolvirea acestor cursuri specialiştii angajaţi în alte domenii, ai căror angajatori sunt dispuşi să îi implice în formarea elevilor.

În vederea soluționării acestui lucru ar trebuie să fie clar stipulat în ordinul de reglementare a mobilității cadrelor didactice, modul în care se interpretează articolul de mai sus. Având în vedere că articolul face trimitere la obligativitatea modulului de formare psihopedagogică/masterat didactic doar pentru cei care optează pentru profesiunea didactică, trebuie analizat dacă anumiți ingineri sau alți specialiști care ar fi dispuși să predea și în învățământul profesional (și care au norma de bază în altă parte) ar trebui considerate persoane care au optat pentru profesia didactică sau nu.

Dacă interpretarea articolului s-ar face mai larg și am considera că acești specialiți nu au optat pentru profesia didactică, atunci ne-am afla în fața unei mari oportunități pentru învățământul profesional, iar dacă nu se interpretează așa, ar trebui să fie adăugat la articolul 238 (1) o excepție în sensul acesta.

Astăzi, interpretarea și aplicarea prin Metodologia aprobată prin OMEC 5991/2020, la Articol 3 (2) este prevăzut că: „La etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, absolvenţii cu diplomă ai învăţământului postliceal şi universitar au obligația să facă dovada finalizării pregătirii psihopedagogice. Pregătirea psihopedagogică presupune obţinerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogice finalizează prin obţinerea Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogică.”

O oportunitate importantă, în situația specialiștilor ca profesori, ar face ca șansele prin care elevii să urmeze o meserie în acel domeniu să crească considerabil și să se schimbe astfel percepția publică cu privire la învățământul profesional.

Alte oportunități ce ar decurge prin eliminarea obligativității specialiștilor de a deține un curs de formare psihopedagogică/master didactic ar rezolva multe dintre problemele operatorilor economici și a deficitului de forță de muncă cu adevărat pregătită, dar ar aduce și multe alte avantaje pentru întreaga societate.

Alături de propunerea de mai sus, cu privirea la îmbunătățirea învățământului profesional și accederea specialiștilor în laboratoarele și atelierele școlilor, mai considerăm potrivit și existența unui aviz special pentru colegiile tehnice și nu numai. Așa cum liceele confesionale beneficiază de pârghia avizului de cult - prevăzută de articolul 4 (2) din Metodologia de mai sus, așa ar putea fi introduse avize speciale pentru colegiile tehnice, necesare la repartizarea pe posturi.

Existența unui astfel de aviz ar întări prevederile Art 97 (1) lit. c din Legea 1/2011, prin care directorul își asumă, alături de C.A., răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ pe care o conduce.

În baza celor prezentate, vă rog să îmi comunicați, domnule Ministru:

1. 1. Aveți în vedere modificarea legislației astfel încât să se elimine obligativitatea modulului de formare psihopedagogică/masteratului didactic pentru specialiștii angajați ai unor operatori economici, interesați să desfășoare activități didactice în unitățile de învățământ profesional (inclusiv cel dual) şi tehnic?

2. 2. În vederea desfășurării de activități didactice, de către specialiști, angajați ai unor operatori economici, considerați oportună introducerea unui aviz special, după modelul avizului de cult și pentru învățământul profesional (inclusiv cel dual) şi tehnic?

3. 3. Care este situația privind planul și cifra de școlarizare pentru învăţământul profesional (inclusiv cel dual) şi tehnic, la nivelul fiecărui județ, pentru anul școlar 2021 – 2022?


Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris.


Cu stimă,

Adrian HATOS

Senator PNL

Circumscripția electorală nr. 5 – BIHOR


Răspunsul poate fi consultat aici.


Adrian Hatos folosește cookie-uri pentru o experiență mai bună de navigare. De îndată ce continuați turul, presupunem că acceptați politica privind cookie-urile. Aflați mai multe despre politica de utilizare a cookie-urilor pe care o folosim aici.