O lege modernă privind formarea antrenorilor, instructorilor sportivi, preparatorilor sportivi și a celorlalți specialiști din domeniul sportului

Amendamentele redactate împreună cu Forumul Decanilor Facultăților de Educație Fizică și Sport din România și alături de colegii Bogdan Matei și Vasilică Potecă la îmbunătățirea L141/2023, propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 prin care se actualizează reglementările referitoare la organizarea, formarea şi perfecţionarea antrenorilor, instructorilor sportivi şi preparatorilor fizici specialiștii din școlile de educație fizică și sport din țară au fost aprobate de Comisiile de Învățământ și de Tineret și Sport ale Senatului. Legea va fi votată în plenul Senatului în săptămânile următoare.


Prin amendamentele introduse, această lege aduce o mulțime de completări și clarificări la Titlul IX al Legii 69/2000 a educației fizice și sportului care rămăsese mult în urma realităților instituționale și sociale în ceea ce privește formarea specialiștilor în sport.


Astfel, se legiferează existența Centrului Național de Formare și Perfecționare în Domeniul Sportului (structura preexistentă funcționa în baza unui HG), se completează lista ocupațiilor din sport și se clarifică nivelul lor de calificare și se lămurește și procesul de atribuire al carnetelor de antrenor.

!!! Foarte important: fără diplomă de bacalaureat nu va putea deveni aproape nimeni specialist în domeniul sportiv!


Principalele prevederi prin care se completează L69/2000:


*Se înființează Centrul Național de Formare și Perfecționare în domeniul Sportului, ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sportului, prin reorganizarea Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, care se desființează.

*Centrul Național de Formare și Perfecționare în domeniul Sportului are următoarele atribuții:

- organizează cursuri de formare inițială și continuă pentru ocupații din domeniul sportului, în condițiile legii;

- întocmește registrul electronic al specialiștilor din domeniul sportului;

- colaborează cu federațiile sportive naționale pe ramură de sport în procesul de licențiere al antrenorilor, cu respectarea statutelor și regulamentelor federațiilor internaționale pe ramură de sport;

*Formarea inițială a profesorilor de educație fizică și sport, a profesorilor-antrenori, a kinetoterapeuților, experților sportivi, managerilor sportivi, juriștilor sportivi, specialiștilor în pregătirea fizică, consilierilor sportivi, coordonatorilor de programe sportive, ofițerilor de politici recreaționale și a psihologilor sportivi, precum și a altor specialiști cu studii superioare, se realizează în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate sau autorizate în condițiile legii;

*Accesul la programele de formare inițială și continuă autorizate sau acreditate, pentru ocupațiile din domeniul sportului este condiționat de deținerea diplomei de bacalaureat, cu excepția cursurilor pentru ocupația de instructor sportiv;

*Formarea inițială a antrenorilor în ramură de sport se realizează:

a) în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate sau autorizate, în condițiile legii;

b) în cadrul Centrului Național de Formare și Perfecționare în domeniul Sportului, prin cursuri de formare autorizate sau acreditate în condițiile legii;

c) în cadrul școlilor postliceale acreditate și autorizate în condițiile legii;

d) de către furnizorii de formare profesională autorizați în condițiile legii

*Formarea inițială a instructorilor sportivi în ramură de sport se realizează:

a) în cadrul învățământului liceal, filiera vocațională cu profil sportiv;

b) în cadrul Centrului Național de Formare și Perfecționare în domeniul Sportului, în conditiile legii;

c) de către furnizori de formare profesională autorizați în condițiile legii;

*Formarea inițială a specialiștilor în pregătire fizică și a preparatorilor sportivi se realizează:

a) în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate sau autorizate, în condițiile legii;

b) în cadrul Centrului Național de Formare și Perfecționare în domeniul Sportului, prin cursuri autorizate în conditiile legii;

c) de către furnizori de formare profesională autorizați în condițiile legii;

*Formarea inițială a arbitrilor și a observatorilor în ramură de sport se realizează de către federațiile sportive naționale în baza regulamentelor elaborate în acest sens, în condițiile legii;

*Standardele de evaluare în domeniul educaţiei fizice şi sportului, în vederea acreditării sau autorizării unităților și instituțiilor de învățământ, precum și a cursurilor de pregătire și perfecționare a adulților, se stabilesc de organismele abilitate prin lege.

*Absolvenții instituțiilor de învățământ superior, ai școlilor postliceale de antrenori acreditate sau autorizate, pot obține carnetul de antrenor pe baza diplomei sau a certificatului de absolvire/ calificare/competență profesională, după caz, care atestă specializarea în ramură de sport respectivă.

*Instituția formatoare eliberează un carnet de antrenor, ce conferă absolventului toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în statutul aprobat conform art. 60 alin. (2) al prezentei legi, respectiv în statutele şi regulamentele federaţiilor sportive nationale.

*Carnetul de antrenor permite legitimarea persoanei în cauză și exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

*Sportivii de înaltă performanță cu rezultate deosebite, retrași din activitatea sportivă, beneficiază de înscriere fără examen la cursurile de formare în domeniul sportiv, în condițiile legii;

*Un rezultat este notabil dacă sportivul de înaltă performanță a ocupat locurile 1-6 la Campionate Europene, Campionate Mondiale sau Jocuri Olimpice la probele individuale sau pe echipe, la disciplinele sportive olimpice;

*Fiecare structură sportivă ce deține Certificat de Identitate Sportivă are obligația să aibă angajat cel puțin un antrenor sau un instructor sportiv cu Contract de muncă/Contract de activitate sportivă sau Contract de voluntariat.


Adrian Hatos folosește cookie-uri pentru o experiență mai bună de navigare. De îndată ce continuați turul, presupunem că acceptați politica privind cookie-urile. Aflați mai multe despre politica de utilizare a cookie-urilor pe care o folosim aici.