Integrarea beneficiarilor de protecție internațională in sistemul educațional românesc

Adresată:   

Doamnei Ligia DECA - Ministrul Educației

Din partea: Senator Adrian HATOS

Circumscripția electorală: Nr. 5, BIHOR

Grup parlamentar: PNL

Ședința Senatului din data de: 26 iunie 2024


Obiectul întrebării: Integrarea beneficiarilor de protecție internațională in sistemul educațional românesc


Stimată Doamnă Ministru,

În contextul actual, în care numărul beneficiari de protecție internațională este în continuă creștere în România, este necesar să luăm măsuri concrete pentru a facilita integrarea lor armonioasă în societatea noastră. Datele recente arată o creștere cumulată de 883,76% a solicitărilor de azil, în perioada 2015-2022, multe provenind din zone de conflict sau persecuție, ceea ce impune un răspuns adecvat din partea autorităților competente.

În acest context, consider că sistemul educațional joacă un rol semnificativ în facilitarea integrării beneficiarilor de protecție internațională în societatea românească. Trebuie să abordăm aspectele culturale și educaționale, precum și promovarea unei culturi a toleranței și valorificării diversității pentru a asigura un mediu incluziv și respectuos pentru toți elevii. 

Astfel, trebuie să garantăm accesul la un sistem educațional incluziv și multicultural pentru copii, și să facilităm accesul adulților la programe de formare continuă. Valorizarea diversității culturale ca resursă în societate și promovarea unei identități comune care să respecte specificul fiecăruia sunt elemente esențiale în construirea unei societăți deschise și prospere. Prin promovarea multiculturalismului și toleranței reciproce, România poate beneficia de contribuția diversității și poate contracara separatismul cultural. Integrarea eficientă a beneficiarilor de protecție internațională poate contribui la dezvoltarea acestei toleranțe, prin intermediul dialogului interetnic și prin promovarea unei abordări incluzive în curriculumul educațional și în activitățile inter-comunitare.

Așadar, vă îndemn să luați în considerare necesitatea implementării unor măsuri integrate pentru facilitarea integrării beneficiarilor de protecție internațională în societatea românească, prin intermediul sistemului educațional. Câteva propuneri în acest sens:

  1. Revizuirea curriculumului școlar pentru a integra perspective interculturale prin cursuri de educație globală și civică. Educația joacă un rol fundamental în construirea unei societăți deschise diversității, iar formarea generațiilor tinere în spiritul toleranței, înțelegerii reciproce și valorizării diversității reprezintă fundamentele unei societăți coezive.
  2. Implementarea unui program de burse de studii pentru beneficiarii de protecție internațională, fie parțial, fie integral. Aceste scheme practice pot încuraja tinerii să își continue educația în domenii relevante, dezvoltându-și competențele și contribuind la integrarea lor pe termen lung în societatea noastră.
  3. Inițierea unor programe de consiliere vocațională pentru beneficiarii de protecție internațională. Prin consiliere specializată, acești beneficiari pot fi ghidați către oportunități educaționale și profesionale adecvate, crescându-le șansele de integrare socio-economică pe termen lung.

Aceste măsuri ar consolida eforturile de integrare a beneficiarilor de protecție internațională în societatea românească, oferindu-le instrumente concrete pentru a-și dezvolta abilitățile și a se integra armonios în comunitatea noastră.


Așadar, vă solicit respectuos să analizați aceste propuneri și să îmi răspundeți la următoarele întrebări:

  1. Aveți în plan implementarea unor măsuri concrete pentru facilitarea integrării beneficiarilor de protecție internațională în sistemul nostru educațional?
  2. Ce inițiative intenționați să promovați pentru a asigura un parcurs școlar incluziv și accesibil pentru copiii beneficiarilor de protecție internațională?
  3. Aveți în vedere implementarea unui program de burse de studii pentru beneficiarii de protecție internațională? Dacă da, ce pași planificați să luați pentru a le facilita accesul la educație?
  4. Există planuri pentru inițierea unor programe de consiliere vocațională adaptate nevoilor beneficiarilor de protecție internațională? Dacă da, cum intenționați să le implementați?
  5. Ce strategii de promovare a toleranței și multiculturalismului în școli aveți în vedere pentru a sprijini integrarea armonioasă a beneficiarilor de protecție internațională?
  6. Cum intenționați să colaborați cu alte instituții și organizații relevante pentru a crea un mediu educațional incluziv și respectuos față de diversitatea culturală și etnică a beneficiarilor de protecție internațională?


Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris.


Cu stimă,

Adrian HATOS

Senator PNL

Circumscripția electorală nr. 5 – BIHOR


La această întrebare se așteaptă răspuns.Adrian Hatos folosește cookie-uri pentru o experiență mai bună de navigare. De îndată ce continuați turul, presupunem că acceptați politica privind cookie-urile. Aflați mai multe despre politica de utilizare a cookie-urilor pe care o folosim aici.