Includerea învăţământului antepreşcolar în Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN)

Adresată:   

Doamnei Ligia DECA - Ministrul Educației

Domnului Tudorel ANDREI - Președintele Institutului Național de Statistică

Din partea: Senator Adrian HATOS

Circumscripția electorală: Nr. 5, BIHOR

Grup parlamentar: PNL

Ședința Senatului din data de: 11 octombrie 2023


Obiectul întrebării: Includerea învățământului antepreșcolar în Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN)           Stimate Domnule/Doamnă Ministru,


Până la reforma aferentă politicilor publice din domeniul educației și îngrijirii antepreșcolare, realizată în anii 2021 - 2022 în România, creșele erau considerate servicii sociale, iar codul CAEN aferent acestora era din categoria SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (87 – creșe săptămânale sau 88 – creșe cu program de zi), conform Clasificării Activităților din Economia Națională (CAEN).

Prin reformă, creșele au fost integrate exclusiv în categoria serviciilor de educație. Singura conexiune cu serviciile sociale este faptul că Centrelor de zi pentru copii, care sunt servicii sociale, li se permite să furnizeze servicii de educație antepreșcolară, dacă decid acest lucru și dacă urmează procesul aferent stabilit de lege.

În prezent, pentru constituirea unui SRL care dorește înființarea unei creșe private, nu există un cod CAEN specific nivelului de învățământ antepreșcolar. Deși în practică creşa este arondată unei unităţi de învăţământ preşcolar pentru îndrumare metodologică, creșa este de fapt o entitate separată, fiind un nivel de educație de sine stătător (conform Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, Art. 15, alin. (1), litera a) care trebuie autorizat și acreditat, motiv pentru care are nevoie de un corespondent CAEN.

Autorizarea și acreditarea fiecărui nivel de învățământ este obligatorie în conformitate cu art. 12, alin. 1 dinLegea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. În procesul de înființare a oricărui nivel de învățământ, toate autorizațiile stabilite ca fiind obligatorii sunt necesare  apriori,  înainte de începerea oricărei activități. Fiecare nivel de învățământ trebuie precizat distinct în autorizații. Aceste autorizații sunt, apoi, verificate de către ARACIP la depunerea documentelor prin care se solicită acreditarea ARACIP, obligatorie pentru fiecare nivel de învățământ conform precizărilor articolului menționat. 

În demersul de obținere a autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă (una dintre autorizațiile necesare pentru înființare), codul CAEN este obligatoriu. Obligativitatea obținerii acestei autorizații este prevăzută de Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, art. 13, litera c). Obligativitatea încadrării activității într-un cod CAEN este prevăzută în Anexa 1 la Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 din 11.10.2006.  

Un alt argument pentru importanța existenței unui cod CAEN specific pentru învățământul antepreșcolar este că acesta poate fi furnizat și de către furnizori privați, conform art. 1, alin. (2) din  Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, aprobată prin Hotărârea nr. 566/2022, caz în care acestea nu sunt în mod obligatoriu arondate unei unităţi de învăţământ preşcolar și au nevoie de un corespondent CAEN.

Propunere:

-        Includerea nivelului Învăţământului antepreșcolar în secțiunea P „Învățământ”, diviziunea 85, grupa 850, clasa 8500 din Clasificarea Activităților din Economia Națională, Anexă la Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN emis de Institutul Naţional de Statistică.


Având în vedere aspectele ilustrate, vă adresez, Doamna Ministru, următoarea întrebare:

1.     Luați în considerare promovarea unor modificări ale Clasificării activităților din economia națională pentru a asigura un cod CAEN învățământului antepreșcolar?


Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris.

                                                                                               Cu stimă,


                         Adrian HATOS

                                                                                                   Senator PNL

Circumscripția electorală nr. 5 – BIHOR


La această întrebare se așteaptă răspuns.

Adrian Hatos folosește cookie-uri pentru o experiență mai bună de navigare. De îndată ce continuați turul, presupunem că acceptați politica privind cookie-urile. Aflați mai multe despre politica de utilizare a cookie-urilor pe care o folosim aici.