Implementarea programului „A Doua Șansă”

Adresată:   

Doamnei Ligia DECA - Ministrul Educației

Din partea: Senator Adrian HATOS

Circumscripția electorală: Nr. 5, BIHOR

Grup parlamentar: PNL

Ședința Senatului din data de: 27 septembrie 2023


Obiectul întrebării: Implementarea Programului „A Doua Șansă”


Stimată Doamnă Ministru,


Dreptul la educație este stipulat în Constituția României, la art. 32. Cu toate acestea, din fiecare generație de tineri rămân unii în afara sistemului de învățământ din diverse cauze, cel mai adesea ca urmare a unor profunde dezavantaje socio-economice. 

Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, Programul „A Doua Șansă” a fost organizat ”în vederea promovării învățământului primar pentru persoanele care depășesc cu 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care, din diferite motive, nu au absolvit acest nivel de învățământ până la 14 ani” (art. 29, alin. 4).

Potrivit informațiilor publicate pe pagina web a Ministerului Educației, puteau fi înscriși în Programul „A doua șansă – învățământ primar” tinerii de orice vârstă mai mare cu 4 ani decât vârsta corespunzătoare clase de primar la care se dorește înscrierea și care sunt într-una din următoarele situații: 

-       nu au participat deloc la educaţia formală - şcolară;

-       au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar - indiferent de momentul şi motivele abandonului;

-       nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar.

Având în vedere importanța asigurării accesului la educație, și a potențialului de a contribui la realizarea acestui deziderat al Programului „A Doua Șansă”, vă rog să îmi transmiteți, Doamna Ministru, următoarele informații statistice aferente anului școlar 2022-2023: 

  1. Există o estimare oficială a numărului de persoane cu vârsta 10-14 ani care nu au fost cuprinse niciodată într-o formă de învățământ de masă? Dacă Nu, care este cea mai recentă și mai credibilă estimare a acestei situații statistice? 
  2. Care este numărul de școli care au organizat programe de tip „A doua șansă – învățământ primar”, pe județe?
  3. Care este numărul de persoane care au fost incluse în programe de tip „A doua șansă – învățământ primar”, pe județe, defalcat pe grupe de vârste: 
  4. 10-14 ani
  5. 15-18 ani
  6. 19-23 ani
  7. Peste 24 de ani?

Care este numărul de persoane cu vârsta 10-14 ani incluse în programe de tip „A Doua Șansă” cu domiciliul în altă localitate decât cea în care a fost organizat programul și pentru care s-a decontat transportul pentru a participa la aceste activități educative?Vă mulțumesc!

Solicit răspuns scris.

                                                                                               Cu stimă,


                         Adrian HATOS

                                                                                                   Senator PNL

Circumscripția electorală nr. 5 – BIHOR


La această întrebare se așteaptă răspuns.

Adrian Hatos folosește cookie-uri pentru o experiență mai bună de navigare. De îndată ce continuați turul, presupunem că acceptați politica privind cookie-urile. Aflați mai multe despre politica de utilizare a cookie-urilor pe care o folosim aici.